UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
GRUPA ZA NAPREDNU ELEKTRONIKU
ADVANCED ELECTRONICS GROUP (ADEG)
HOME   NAUKA   PROJEKTI  MEDEL
NASTAVA (2018-2019)
LETNJI SEMESTAR
Industrijska elektronika
Upravljanje u realnom vremenu - ETF
Integrisani i u realnom vremenu upravljani sistemi - MF (Mehatronika)
VHDL (SPR)
Programski jezik I
I (SPR)
Industrijska elektronika (ETF)
Program
KOL1
Ulazni elementi (senzori, pretvaraci i transmiteri)(Ch10.pps) ),
Izlazni elementi (pojacavaci, ventili, releji, promenljivo-frekvencijski drajveri, step motori, servomotori, Ch11.pps), Industrijski izvori napajanja(invertori, konvertori) (Ch7.pps), Kontrola indusrijskih motora (Ch15.pps)
Prezentacije (Kissel) (Ch10,11,7,15)
Vjezba 1-4, Vjezba PH, Vjezba Provodnost
BTA ELV Vernier pinout
 
Kol I, donje skaliranje: 30->MAX
Dodatni materijal za Kol I:
Interrupt tutorial
Sinhro Power out primjeri
Konvertor industrijski (multi choice)
 
KOL2
 
Programabilni logicki kontroleri (PLC) (Glava III, Kissell, Glava I-VI Knjiga FTN Novi Sad)
Vjezba 1kol2: Temperaturni Kontroler realizovan pomocu PLC-a i Svetlosni prekidac realizovan pomocu PLC-a
Vjezba 2kol2: Sistem za lijepljenja nalepnica, realizovan pomocu PLC-a.
Dodatna Literatura za Vjezbu 1 i Vjezbu 2  link1, link2, link3; Unitronix software za PLC), temp reg
 
Komunikacija podataka za industrijske aplikacije (Glava XVI Kissell, Glava VII-XII Knjiga FTN Novi Sad)
Vjezba 3: RS485 Protokol realizovan preko PC-ja (master) i 2 slavea Arduino. link..
Vjezba 4: CAN bus protokol sa primjenom u automobilskoj industriji  (koristiti: http://wiki.seeedstudio.com/CAN-BUS_Shield_V1.2/ ), Diplomski Jankovic Milo
 
Primjeri 2017:
TEST I 2017, primjer
II Kol (seminarski, 1 grupa PLC kontrola vjezba, video za I grupu)
 
Primjeri 2018
Vjezba1 ,Ocitavanje temperature i sile na udaljenom Arduinu, The measurement of temperature and force using Arduino and Serial Terminal
Vjezba2, Hardverski interapti – Arduino, primjeri Hardware Interrupts on Arduino, examples
Vjezba3,  Ocitavanje temperature i sile, timer interrupt Sampling the temperature and the force by using timer interrupt
Vjezba4, Zero crossing detector i regulisanje ugla paljenja tiristora/triaka Zero crossing detector and angle firing
Vjezba5_1, On-Off Regulator Temperature , On-Off Temperature Regualtor
Vjezba5_2,  Automatska regulacija svijetla, On-Off Light regulator
Vjezba 6 ,  PWM Regulator of DC motor
Upravljanje u realnom vremenu - ETF
 
Integrisani i u realnom vremenu upravljani sistemi - MF (Mehatronika)

 

 • REZULTATI KOL I IIURVUS
 1. Vuk Boškovic 9/16, 11+2=13/20, E=2.5
 2. Luka Radunovic 12/16, 11+ 4=15/20, E=2.5
 3. Lazar Micovic 6/16 10+0, E=1.5
 4. Mihailo Vujovic, 13/16, 12 + 1=13/20, E=2.5
 5. Nikola Papan, 19/15, 12, +1=13/20, E=2.5
 6. Jelovic Jovica, 6/14, 9+2=11/20, E=2.5
 7. Nikola Sarancic, 07/14,9+ 2=11/20, E=2.5
 8. Brajovic Milan 23/16, 11+4=16/20, E=2.5
 9. Soc Nikola 23/15, 11+2=13/20, E=2
 10. Tosic Ivan 5/14, 10+1.5=, E-2.5
 11. Krvavac Bozidar 12/15, 10+2, E=2.5
 12. Milos Dragas 1/14, E=1.5
 13. Velibor Bulatovic , E=1.5

REZULTATI KOL I UURV

1.  Miloš Dedovic 34/18, 14+ 2=16/20, P=2.5
2.  Dimitrije Bojovic 25/18, 12+2=14/20, P=2.5
3.   Luka Šaranovic 22/18, 12+3=15/20, P=2.5
4.   Katarina Kecojevic   33/18, 13+4=17/20, P=2.5
5.   Darko Brnovic 52/18, 11+3=14/20, P=2.5
6.   Andrija Ostojic 35/18, 11+4=15/20, P=2.5
7.   Ognjen Lukacevic   31/18, 13+3=16/20, P=2.5
8.    Vasilije Sindic 47/18, 13+3=16/20, P=2.5                                                                                     

 

 • PRIMJERI 2018
 • Vjezba1 ,Ocitavanje temperature i sile na udaljenom Arduinu, The measurement of temperature and force using Arduino and Serial Terminal
 • Vjezba2, Hardverski interapti – Arduino, primjeri Hardware Interrupts on Arduino, examples
 • Vjezba3,  Ocitavanje temperature i sile, timer interrupt Sampling the temperature and the force by using timer interrupt
 • Vjezba4, Zero crossing detector i regulisanje ugla paljenja tiristora/triaka Zero crossing detector and angle firing
 • Vjezba5_1, On-Off Regulator Temperature , On-Off Temperature Regualtor
 • Vjezba5_2,  Automatska regulacija svijetla, On-Off Light regulator
 • Vjezba 6 ,  PWM Regulator of DC motor

 

VHDL (SPR)
MATERIJALI ZA PREDAVANJA I VJEZBE:
Prezentacije (R.Stojanovic) predavanja
Knjiga (Radovan D. Stojanovic AUTOMATIZOVANO PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA (VHDL i FPGA), Tempus, 2008)
Pravila igre (poena): LAB 20, Kol1 25, Prisustvo 5, Domaci 5, Zavrsni 45
Domaci iz Prezentacije (Domaci #1, Domaci #2, Domaci #3, po 1.66 poena, predati koordinatoru);
Vjezbe i Lab1
Kol I (Prakticni 10 poena, rad u grupi do max 5 studenata, dolazi  1 od 6 prakticnih problema;  teorijski 15 poena, golaze 2 zadatka, po jedan iz oblasti (A,B), induvidualni rad)
LAB2_1: Slide 123
Divider i counter primjer
Raspored Grupa bice objavljen.
Trenutno bodovno stanje
 
Kol I prakticni (priprema)
KolI teorijski (priprema)
 
Raspored Grupa
 
Termin 1 kol
Prakticni
Teorijski
Raspored Grupa sa Zadacima
Rezultati I kolokvijuma, simulacioni

Pomocni materijal:
 
Template predaje/izrade kolokvijuma
Getting_Started_with_DE2-70_board, DE2_70_User_manual_v109,  DE2-70 LAB 1-3, DE2-70pins
Programski jezik I (C) (SPR)

 

NOVO!!!: Predavanja iz programskog jezika I ce biti od 13-17h, utorak, sala L3.  

Predavanja:
Provjere znanja
 
 Copyright by Radovan Stojanovic, 2019